Werkwijze

Ik bied bedrijven ondersteuning bij de financiële administratie op (interim) freelance basis. Dit kan gaan om een vast aantal uur per week in een bepaalde periode of op projectbasis. De hoeveelheid uren die ik nodig heb, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van het bedrijf, de hoeveelheid inkomende en uitgaande facturen en de complexiteit van de opdracht. Hierover maken we vooraf heldere afspraken.

Wederzijds vertrouwen

Daarnaast zorg ik ervoor dat je als bedrijf weer grip krijgt op je financiële administratie. Ik houd de administratie gestructureerd bij en voorkom achterstanden, zodat jij aan het einde van elke maand precies weet hoe de zaken er écht voorstaan. Ik zorg voor een realistische financiële administratie. Onder andere door een juiste spreiding van de uitgaven, het strategisch inboeken van facturen en een actieve opvolging van de openstaande posten.

Waar loop jij tegenaan?

Uitdagingen die jij misschien liever uit de weg gaat of waar je simpelweg niet aan toekomt, grijp ik met beide handen beet. Voor een afgesproken aantal uur per week neem ik de financiële administratie onder de loep. Waar liggen kansen op het gebied van kostenbesparingen, cashflowplanning en effectief debiteuren- en crediteurenbeheer? Je krijgt het allemaal compleet uitgewerkt op een ‘presenteerblaadje’. Dat geeft rust!

Kennismaken? Maak een afspraak.